• ASSOCIACIÓ Catalana

  • FOOD TRUCKS

QUI SOM?

¿ QUIÉNES SOMOS ?

Som una entitat sense ànim de lucre que pretén fomentar el servei de cuina sobre rodes o dit d’una altra manera, cuina itinerant, de manera organitzada i sanitàriament controlada.

100%

ASOCIACIÓN

Podeu estar amb nosaltres com a simpatitzants de l’entitat o com associats. En tot moment estareu informats de les nostres activitats, però com a socis gaudireu de certs avantatges.

100%

CATALANA

Un servei nou en el nostre territori però no en moltes altres ciutats europees que ja tenen un gran nombre d’aquests vehicles ocupant espais de la via pública i oferint diferents tipus de cuina amb tota professionalitat i sempre de manera itinerant.

100%

FOOD TRUCKS

I també veureu que des de la nostra Associació ens impliquem amb d’altres entitats que també vetllen per fomentar el mateix servei de restauració mòbil en altres comunitats, doncs la febre dels food trucks tot just acaba de començar!

Somos una entidad sin ánimo de lucro que pretende fomentar el servicio de cocina sobre ruedas o dicho de otra manera, cocina itinerante, de manera organizada y sanitariamente controlada.

100%

ASOCIACIÓN

Puedes estar con nosotros como simpatizante de la entidad o como asociado. En todo momento estarás informado de nuestras actividades, pero como socio disfrutarás de ciertas ventajas.

100%

CATALANA

Un servicio nuevo en nuestro territorio pero no en muchas otras ciudades europeas que ya tienen un gran número de estos vehículos ocupando espacios de la vía pública y ofreciendo diferentes tipos de cocina con toda profesionalidad y siempre de manera itinerante.

100%

FOOD TRUCKS

Y también verás que desde nuestra Asociación nos implicamos con otras entidades que también velan para fomentar el mismo servicio de restauración móvil en otras comunidades, pues la fiebre de los food trucks acaba de empezar!

UN OBJECTIU : Els food trucks al carrer!

Un objetivo: ¡Los Food Trucks en la calle!

LA UNIÓ ENTRE EL MENJAR RÀPID I LA GASTRONOMIA

LA UNIÓN ENTRE LA COMIDA RÁPIDA Y LA GASTRONOMIA

ELS NOSTRES PROPERS ESDEVENIMENTS

Nuestros próximos eventos

FOOD TRUCKS ASSOCIATS

Food trucks asociados

UN OBJECTIU: El menjar gourmet sobre rodes

Un objetivo: La comida gourmet sobre ruedas

SOCIS FUNDADORS

Socios fundadores

A continuació podreu saber qui som les persones, també vinculades al mon dels food trucks, que treballem de manera totalment desinteressada perquè tu i el teu food truck tingueu una petita guia d’acció i perquè es puguin desenvolupar diferents activitats de manera interactiva.

A continuación podrás saber quiénes somos las personas, también vinculadas al mundo de los food trucks, que trabajamos de manera totalmente desinteresada para que tú y tu food truck tengáis una pequeña guía de acción y para que se puedan desarrollar diferentes actividades de manera interactiva.

Fernando Gaya

Maria Juni

Ana Lorenzo

Vincenzo Cavallaro

Kim & Pierre-Julien

Magda & Jean-Michel

PENSAT PER SORPRENDRE I FER GAUDIR ELS MILLORS PALADARS

PENSADO PARA SORPRENDER Y HACER DISFRUTAR A LOS MEJORES PALADARES

SER SOCI

SER SOCIO

Yay! Message sent.
Error! Por favor, complete todos los campos.